Aportació Diàleg España 2050

L’Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia del govern d’Espanya va publicar el document España 2050 com a punt de partida per a dialogar sobre una estratègia nacional a llarg termini. Des de l’Oid! participem amb una sèrie de propostes basades en un concepte d’innovació d’acord amb el Manual d’Oslo que inclou al disseny explícitament.

En concret es van realitzar aportacions als capítols 1, 4 i 5. Respecte al primer punt, on s’analitza la baixa productivitat de la nostra economia, es proposa promoure l’orientació al disseny de les empreses i entitats públiques amb l’objectiu de maximitzar el valor de la seua producció a través de la diferenciació de producte.

Quant al punt 4, relacionat amb la transformació cap a una societat sostenible, fem referència a la necessitat d’integrar el disseny com a facilitador de la circularitat en el desenvolupament de béns i serveis i com a eina estratègica per a nous models de negoci sostenibles i competitius.

En el capítol 5 titulat “Preparar el nostre estat de benestar per a una societat més longeva” incidim a treballar amb l’enfocament que el disseny fa possible la innovació per a així desencadenar un canvi sistèmic i enfortir la capacitat de cocreació en els processos d’innovació a través del codisseny.