L’economia circular en l’ecosistema empresarial de la Comunitat Valenciana

El primer diagnòstic que es realitza en la Comunitat Valenciana sobre la situació de la circularitat en la seua esfera empresarial. Un estudi que revela el grau de coneixement i d’integració d’estratègies i accions vinculades a l’economia circular en les empreses. Desenvolupat en el marc del projecte EnCircular.

La seua investigació s’ha executat amb la col·laboració de la consultora especialitzada GfK, qui ha dut a terme 472 enquestes a empreses amb seu en la Comunitat Valenciana, pertanyents als principals sectors industrial, comerç, serveis i turisme.

L’estudi compleix amb un dels fins fundacionals d’EnCircular: aprofundir en el coneixement de l’ecosistema valencià vinculat a l’economia circular i indagar en els seus reptes i dificultats, per a poder plantejar propostes i solucions que reforcen la seua capacitat innovadora.

Les dades de l’estudi poden ajudar a traçar plans i polítiques d’ecoinnovació. També l’informe serveix per a reflexionar entorn de la situació de l’economia circular a la nostra regió, prendre consciència de tot allò que s’ha aconseguit i treballar fermament en el que queda pendent, per a continuar el procés transformador del lineal al circular.