Informe divulgatiu Design Orientation Scale (DOS)

La Design Orientation Scale mesura quantitativament l’ús del disseny en les empreses i el seu efecte directe en l’avantatge competitiu en diferenciació. En aquest document elaborat per l’ADCV al costat de la Dra. Mónica Cantó, autora de l’escala, es resumeixen les característiques, funcionament i implementació d’aquesta escala d’orientació al disseny.

L’escala d’orientació al disseny possibilita a l’empresa conèixer el seu nivell d’orientació al disseny, identificar aquesta disposició i, per consegüent, assenyalar opcions de millora dels seus resultats i la seua eficàcia en la diferenciació de producte.

La investigació aporta dues contribucions d’especial envergadura. La primera, perquè quantifica l’orientació al disseny d’una empresa, obtenint com a resultat un valor numèric. La segona és que demostra l’existència de causalitat entre l’orientació al disseny i l’avantatge competitiu tant en capacitat de diferenciació de producte com en eficàcia empresarial percebuda. És a dir, la investigació de la Dra. Mónica Cantó confirma que l’orientació al disseny en l’empresa genera avantatge competitiu.

Aquestes troballes són realment rellevants perquè expliquen, de manera científica, com es genera l’avantatge competitiu a través del disseny.