L’economia del disseny en la Comunitat Valenciana

Investigació realitzada en 2018 amb el suport de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per a definir, identificar, dimensionar i avaluar l’ús del disseny en els principals sectors econòmics de la Comunitat Valenciana.

L’informe inclou els resultats d’una investigació realitzada a 1.345 empreses i l’anàlisi en profunditat de 30 empreses valencianes. Entre les principals conclusions de l’estudi s’evidencia l’existència d’una clara correlació entre l’ús del disseny en les empreses i la seua capacitat d’innovació i resultats econòmics.

Una altra conclusió important és que l’estudi mostra un vincle significatiu entre l’ús del disseny i els resultats empresarials. És a dir, la probabilitat que una empresa tinga expectatives econòmiques positives i exitoses és quasi el doble si l’empresa usa habitualment el disseny que si no ho fa.

Basant-nos en l’informe, des de l’ADCV vam desenvolupar unes eines pròpies d’avaluació de l’ús del disseny, que vam denominar Patrons d’utilitat i la Brúixola del Disseny, que juntament amb la Design Ladder, van acabar configurant D-Tool, eina digital d’autodiagnòstic per al mesurament qualitatiu del disseny en les organitzacions.